Obchodní podmínky

Provozovatel
EUROPEAN DIVING SCHOOL s.r.o.
Královský Vršek 44
Jihlava 586 01
IČ: 02581973
DIČ: CZ02581973


Kontakt:
info@euds.cz
777122005

Vodní sporty s.r.o.
Stamicova 5689/2a
Jihlava 586 01
IČ: 07805853
DIČ: CZ07805853  


Kontakt:
bazen@vodnisporty.eu
724040560

Zpracování osobních údajů:
Vstupem do rezervačního systému poskytovala a zahájením registrace za účelem vytvoření klientského účtu, sděluje klient své osobní údaje, zároveň souhlasí s jejich zpracováním za účelem řádného poskytnutí služeb a to v rozsahu jméno, přímení, kontakt. Osobní údaje budou poskytovatelem zpracovány ve smyslu § 4 písm. e) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. 

Podmínky stornování rezervované lekce:
Klient se může odhlásit z rezervované hodiny více než 12 hodin před jejím začátkem. Pokud učiní méně než 12 hodin strhává se mu automaticky storno poplatek v plné výši lekce. Tak se stane,
i když klient na rezervovanou lekci nedorazí. 
(Každý kurz má jinak nastavený časový horizont storna)

Deposit a členství: Po zakoupení depositu nebo členství nemůže klient požadovat vrácení peněz od poskytovatele.

Deposit klientovi zůstává do vyčerpání. Sleva, která je spojená s depositem (viz. ceník) je platná
 1 rok.
Časové členství není možné prodlužovat pro překážky na straně klienta, pouze ve výjimečných případech po osobní domluvě.

Cena depositu a členství se odvíjí od platného ceníku, který je poskytovatel povinen zveřejnit
 na webových stránkách serveru vodnisporty.eu 

V případě vážných důvodů lze domluvit zmražení permanentky. Pokud jste nemocní, nebo nemůžete permanentku z vážných důvodů dlouhodobě využívat, napište nám email nebo zvolejte a my Vám permanentku zmrazíme. Až bude vše v pořádku, můžete permanentku dochodit
po opětovném rozmražení.

Náhradník:
V případě, že je lekce plná je možné se přihlásit jako náhradník. V případě, že se pro vás uvolní místo, tak vám systém pošle e-mail nebo sms, dle vaší volby. V tomto případě pak máte lekci rezervovanou a v případě, že nedorazíte platí podmínky viz. výše.

  • Řádně odhlášené lekce se Vám z permanentky nestrhnou, můžete si je vychodit kdykoli po dobu platnosti Vaší permanentky.
  • PERMANENTKA MÁ PLATNOST 1 ROK
  • VRÁCENÍ PENĚZ ZA ZAKOUPENÉ PERMANENTKY NENÍ MOŽNÉ.