Technické kurzy

09.05.2018

Pokročilý potápěč s nitroxem

dusík z těla ven....

Kurz potápění bez technické konfigurace s použitím lahve EAN 50%. Student obdrží manuál a diplom. Mezinárodní kartu potápěče opravňující potápění do 42m v bezdekompresním režimu nebo jedné dekomprese nepřesahující 15min.

8000,- Kč

Technický potápěč

výbava pravých potápěčů...

TECHNICKÝ POTÁPĚČ a DEKOMPRESNÍ PROCEDŮRY Kurz potápění s technickou konfigurací. Její výběr, montáž a použití. Speciální cvičení pod vodou. Dekompresní problematika a používání jedné stage s 50% kyslíku. Student obdrží manuál a diplom. Mezinárodní kartu potápěče opravňující potápění do 42m.
Průběžně po celý rok8 000,- Kč

Trimixový potápěč

hloubka pod kontrolou....

V kurzu se učí bezpečnému používání Helia a kyslíku v kombinaci se vzduchem do větších hloubek,montáž přídavné láhve (stage) její používání a manipulace v dekompresním režimu - Student obdrží manuál a diplom. Mezinárodní kartu potápěče opravňující k potápění do 68m v dekompresním režimu.
Průběžně po celý rok10 000,- Kč bez plynů

Rebreather

neomezené možnosti...

Školení na obsluhu a použití rebreatheru SUBMATIX v SCR i CCR režimu. Použité plyny: vzduch, helium, kyslík. Student obdrží manuál a diplom. Mezinárodní kartu potápěče opravňující potápění s typem na který byl proškolen. Vstupní požadavky jsou "Advanced Nitrox" a pro Helium "Trimix diver".
Průběžně po celý rok 10.000,- Kč Ochutnávkový ponor 500,- bazén a 1500,- volná voda.